Pages Icon
Dự án, công trình
Tên dự án : Tòa nhà chung cư Hemisco 30 tầng
Địa điểm: Khu đô thị Xala, thuộc phường Phúc Là, Hà Đông, Hà Nội