Pages Icon
Dự án, công trình
Tên dự án : Xuân Mai Riverside
Năm thực hiện: 2015 - 2017
Tổng mức đầu tư: 455.208 triệu đồng
Địa điểm: đường Thanh Bình, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Diện tích khu đất: 2.262,9 m2
Diện tích xây dựng: 1.293 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 39.380 m2
Tổng số căn hộ: 270 căn
Quy mô01 tòa - 33 tầng