Pages Icon
Tên dự án : Chung cư Ngô Thì Nhậm-Hà Đông-Hà Nội
Dự án do Công ty làm chủ đầu tư với hai tòa CT1 và CT2. Chung cư CT1 là chung cư dành cho người thu nhập thấp đầu tiên của cả nước.